125.  CZESŁAW  MIŁOSZ – Wieczór autorski [Paryż, 27 czerwca 1980 roku] – oprac. Mirosław Wójcik , [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 4: listopad 1978 - lipiec 1980, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2023, s. 287-318.

124.  KS. JANUSZ PASIERB – Twórczość poetycka Karola Wojtyły [Paryż, 21 września 1979 roku] – oprac. Mirosław Wójcik , [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 4: listopad 1978 - lipiec 1980, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2023, s. 213-244.

123.  CZESŁAW MIŁOSZ – Wieczór autorski Czesława Miłosza i wernisaż Księgi Psalmów [Paryż, 22 czerwca 1979 roku] – oprac. Mirosław Wójcik , [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 4: listopad 1978 - lipiec 1980, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2023, s. 131-166.

122.  Jacek Wejroch – Szczególne miejsce filmu we współczesnej kulturze polskiej [Paryż, 1 grudnia 1978 roku] – oprac. Mirosław Wójcik, [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 4: listopad 1978 - lipiec 1980, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2023, s. 77-100.

121.  Mirosław Wójcik – JACEK WEJROCH – Droga człowieka piszącego[w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 4: listopad 1978 - lipiec 1980, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2023, s. 65-76.

120.  Andrzej Kijowski – Literatura polska dzisiaj [Paryż, 17 listopada 1978 roku] – oprac. Mirosław Wójcik[w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 4: listopad 1978 - lipiec 1980, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2023, s. 29-64.

119.  Mirosław Wójcik, ANDRZEJ KIJOWSKI – inteligent niepokorny, [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 4: listopad 1978 - lipiec 1980, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2023, s. 15-28.

118.  Mirosław Wójcik, Ryszard Gryz, Wstęp, [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 4: listopad 1978 - lipiec 1980, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2023, s. 9-14..

117.  Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 4: listopad 1978 - lipiec 1980, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2023, 443 s., ISBN 978-83-67580-90-8.

Konferencja „Własne głosy” dzieci? Dziecięce autobiografie. Konferencja zorganizowana przez Korczakianum – Pracownię Naukową Muzeum Warszawy 16—17 listopada 2023roku; referat: 17 listopada, „Trzydziestka”: autobiograficzny obraz życia żydowskich uczennic gimnazjum Zofii Rozenfeldowej.

Konferencja naukowa „Kielce – Keltz. Z dziejów Żydów w Kielcach”, Kielce, 30 maja 2023 r. Organizatorzy Muzeum Historii Kielc, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Konferencja była jednym z wydarzeń podsumowujących wystawę czasową „Kielce – Keltz. Historia społeczności żydowskiej”, przygotowaną przez Muzeum Historii Kielc w związku z uznaniem przez kieleckich radnych roku 2022 „Rokiem Żydowskiego Dziedzictwa Kielc oraz Pamięci o Ofiarach Kieleckiego Getta”.

referat: Obraz społeczności żydowskiej Kielc w latach Wielkiej Wojny na łamach „Gazety Kieleckiej” (1914–1918)

https://youtu.be/gN_DYJF3UaQ?t=1102

113. KS. JANUSZ PASIERB , Kultura współczesna – zagrożenia i szanse dla Ewangelii [Paryż, 29 września 1978 roku] – oprac. Mirosław Wójcik, [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 3: lipiec 1977 - wrzesień 1978, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2022, s. 393-400.

112.  Marek Drewnowski, Stefan Kisielewski, Roman Palester – Koncert fortepianowy [Paryż, 23 czerwca 1978 roku] – oprac. Mirosław Wójcik,  [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 3: lipiec 1977 - wrzesień 1978, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2022, s. 393-400.

102.  Mirosław Wójcik, Ryszard Gryz, Wstęp, [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 3: lipiec 1977 - wrzesień 1978, s. 9-14.

114.  ROMAN PALESTER – Wieczór autorski [Paryż, 21 listopada 1975 roku] – oprac. Mirosław Wójcik,  [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 3: lipiec 1977 - wrzesień 1978, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2022, s. 431-444.

111.  STEFAN KISIELEWSKI – Literatura a polityka w Polsce  [Paryż, 26 maja 1978 roku] – oprac. Mirosław Wójcik,  [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 3: lipiec 1977 - wrzesień 1978, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2022, s. 343-388.

110.  HALINA MIKOŁAJSKA – Wieczór autorski  [Paryż, 21 kwietnia 1978 roku] – oprac. Mirosław Wójcik,  [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 3: lipiec 1977 - wrzesień 1978, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2022, s. 301-342.

109.  ANDRZEJ DRAWICZ – W diabelskim kręgu. O twórczości Michaiła Bułhakowa  [Paryż, 3 marca 1978 roku] – oprac. Mirosław Wójcik,  [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 3: lipiec 1977 - wrzesień 1978, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2022, s. 237-270.

108.  JULIA HARTWIG, ARTUR MIĘDZYRZECKI, PAWEŁ HERTZ – Wieczór autorski [Paryż, 20 stycznia 1978 roku] – oprac. Mirosław Wójcik,  [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 3: lipiec 1977 - wrzesień 1978, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2022, s. 189-228.

107.  Mirosław Wójcik, Julia Hartwig - siła bezpośredniego doświadczenia,  [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 3: lipiec 1977 - wrzesień 1978, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2022, s. 161-170.

106. HALINA MIKOŁAJSKA – Monodram "O długim czekaniu" [Paryż, 13 stycznia 1978 roku] – oprac. Mirosław Wójcik, [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 3: lipiec 1977 - wrzesień 1978, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2022, s. 143-161.

105.  Mirosław Wójcik,  Halina Mikołajska - artystka wolnego świata, [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 3: lipiec 1977 - wrzesień 1978, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2022, s. 135-142.

104.  RYSZARD KRYNICKI, JERZY KRZYSZTOŃ – wieczór autorski [Paryż, 23 września 1977 roku] – oprac. Mirosław Wójcik , [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 3: lipiec 1977 - wrzesień 1978, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2022, s. 75-110.

103.  Mirosław Wójcik, Ryszard Krynicki – „urodziłem się w niewoli” , [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 3: lipiec 1977 - wrzesień 1978, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2022, s. 59-66.

101.  Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 3: lipiec 1977 - wrzesień 1978, red. Ryszard  Gryz, Mirosław  Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2022, 487 s., ISBN 978-83-7133-971-4.

Warszawa 2009 - Nagroda im. Witolda Hulewicza w dziedzinie edytorstwa za opracowanie korespondencji Jerzego, Witolda i Wandy Hulewiczów z Emilem Zegadłowiczem Wielkie rzeczy zrozumienie

99. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 4, Gustaw Herling-Grudziński, Inny Świat. Zapiski sowieckie, red. Włodzimierz Bolecki, opracowali: Sylwia Błażejczyk-Mucha, Włodzimierz Bolecki, Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Anna Demadre-Synoradzka, Irena Furnal, Elżbieta Kosieradzka, Zdzisław Kudelski, Joanna Kula, Andrzej Mietkowski, Magdalena Śniedziewska, Mirosław Wójcik, Maria Zadencka, Marek Zybura, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, ISBN: 978-83-08-07014-7 

97. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 14, Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Giedroyc, Korespondencja vol. 3: 1976–1996, red. Włodzimierz Bolecki, opracowali: Sylwia Błażejczyk-Mucha, Rafał Habielski, Marek Kornat, Zdzisław Kudelski, Małgorzata Ptasińska, Aleksandra Siwek, Maciej Urbanowski, Violetta Wejs-Milewska, Marzena Woźniak-Łabieniec, Mirosław Wójcik, Marek Żebrowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021, ISBN 978-83-08-07354-4 [tom ukazał się 24 marca 2021]

96. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 9, Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą, vol. 3, red. Włodzimierz Bolecki,  opracowali: Włodzimierz Bolecki, Remigiusz Forycki, Zdzisław Kudelski, Joanna Kula, Dominika Oramus, Paweł Panas, Aleksandra Siwek, Magdalena Śniedziewska, Maciej Urbanowski, Mirosław Wójcik, Jan Zieliński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, ISBN 978-83-08-07037-6  [tom ukazał się 24 marca 2021]

Pracownia Schulzowska Uniwersytetu Gdańskiego, redakcja Schulz/Forum konferencja naukowa w ramach Dni schulzowskich w Gdańsku 14–16 listopada 2019; organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański; referat Schulz i Zegadłowicz, 14 listopada 2019 r.

86. [redakcja] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 2. maj 1975 – maj 1977; red. Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2020; ISBN: 978-83-7133-847-2, s. 564

 

 

 

 

87. Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik, Wstęp [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 2. maj 1975 – maj 1977; red. Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2020; ISBN: 978-83-7133-847-2, s. 11–15.

 

 

 

 

 

88. Zbigniew Herbert:  Wieczór autorski [Paryż, 30 maja 1975 roku] – oprac. Mirosław Wójcik, [w:]  Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 2. maj 1975 – maj 1977; red. Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2020; ISBN: 978-83-7133-847-2, s. 23–80.

 

 

                              

 

89. Czesław Miłosz: Wieczór autorski [Paryż, 27 czerwca 1975 roku] – oprac. Mirosław Wójcik, [w:]  Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 2. maj 1975 – maj 1977; red. Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2020; ISBN: 978-83-7133-847-2, s. 125–167.

 

 

 

 

90. Wojciech Skalmowski: Wizja George’a Orwella [Paryż, 14 maja 1976 roku] – oprac. Mirosław Wójcik i Wiesława Teresa Wójcik, [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 2. maj 1975 – maj 1977; red. Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2020; ISBN: 978-83-7133-847-2, s. 233–274.

 

 

 

 

91. Jan Błoński: Witkacy wśród katastrofistów [Paryż, 21 maja 1976 roku] – oprac. Mirosław Wójcik, [w:]  Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 2. maj 1975 – maj 1977; red. Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2020; ISBN: 978-83-7133-847-2, s. 281–316.

 

 

 

 

92. Kazimierz Brandys: Wieczór autorski [Paryż, 11 czerwca 1976 roku] – oprac. Mirosław Wójcik, [w:]  Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 2. maj 1975 – maj 1977; red. Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2020; ISBN: 978-83-7133-847-2, s. 323–352.

 

 

 

 

93. Czesław Miłosz: Wieczór autorski [Paryż, 17 września 1976 roku] – oprac. Mirosław Wójcik i Wiesława Teresa Wójcik, [w:]  Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 2. maj 1975 – maj 1977; red. Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2020; ISBN: 978-83-7133-847-2, s. 353–404.

 

 

 

 

94. Mirosław Wójcik – Adam Michnik – anima naturaliter christiana, [w:]  Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 2. maj 1975 – maj 1977; red. Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2020; ISBN: 978-83-7133-847-2, s. 451–458.

 

 

 

 

95. Adam Michnik: Les courants laiques et chretiens en Pologne d’aujourd’hui [Paryż, 24 kwietnia 1977 roku] – oprac. Mirosław Wójcik i Wiesława Teresa Wójcik [w:]  Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 2. maj 1975 – maj 1977; red. Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2020; ISBN: 978-83-7133-847-2, s. 459–488.

84. Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik, Wstęp [w:] Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 1, red. Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2019; ISBN: 978-83-7133-771-0, s. 17–21.

83. Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973-1989), t. 1. grudzień 1973-1975; red. Ryszard Gryz, Mirosław Wójcik; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2019; ISBN: 978-83-7133-771-0, s. 520

https://ihis.ujk.edu.pl/wp-content/uploads/2020/01/Homo-Homini-Res-Sacra.pdf

85.  Emil Zegadłowicz – Bruno Schulz. Kwerenda archiwalna, „Schulz / Forum” 2019, nr 14, s. 69–94 ISSN 2300-5823 [ukazał się w druku w maju 2020]

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/4380

przedruk w:

                             Bruno Schulz odnaleziony. Nieznane utwory i dokumenty życia, redakcja: Jakub Orzeszek, Stanisław Rosiek, Katarzyna Warska, Gdańsk 2023.

                             (Archiwum schulzowskie, tom 7), ISBN 978-83-7908-262-9

                             https://schulzforum.pl/files/other/2482/2482.pdf

 
 

81. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 12, Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Giedroyc, Korespondencja vol. 1: 1944–1966, red. Włodzimierz Bolecki, opracowali: Sylwia Błażejczyk-Mucha, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Aleksandra Siwek, Violetta Wejs-Milewska, Marzena Woźniak-Łabieniec, Mirosław Wójcik, Marek Żebrowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, 944 s., ISBN 978-83-08-06840-3; 9,94 a.a.; strony: 5–6, 7–11, 12–43, 44–45, 46–47, 48–102, 103–156.

80. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 8, Dziennik pisany nocą, vol. 2, red. Włodzimierz Bolecki,  opracowali: Sylwia Błażejczyk-Mucha, Remigiusz Forycki, Joanna Jurewicz, Joanna Kula, Dominika Oramus, Paweł Panas, Aleksandra Siwek, Magdalena Śniedziewska, Maciej Urbanowski, Mirosław Wójcik, Jan Zieliński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, 592 s., ISBN 978-83-08-06899-1; 1,95 a.a.; strony: 528, 529, 531, 532, 534, 535, 539, 543, 544, 549, 552, 553, 554, 556, 557, 559, 561, 565, 574, 577, 578, 580, 581, 584, 585, 586, 588, 597, 605, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 619, 621, 622, 625, 626, 629, 631, 633, 635, 639, 640, 641, 642, 645, 649, 654, 655

20 lipca 2018, godz. 18:00, Polskie Radio, program II, Dwukropek: Emil Zegadłowicz - miłujący wolność arystokrata ducha

https://www.polskieradio.pl/8/3866/Artykul/2168574,Emil-Zegadlowicz-milujacy-wolnosc-arystokrata-ducha

13 grudnia 2018 r. – „Każdy brał, co chciał...”, Antyżydowskie zamieszki w Wodzisławiu w listopadzie 1918 roku – wykład w Muzeum Dialogu Kultur, 22. spotkanie z cyklu „Wiedza: otwarte!”; organizator: Kieleckie Towarzystwo Naukowe i Muzeum Dialogu Kultur – Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach

4 lipca 2018 r.– V edycja konferencji popularnonaukowej pt. „Społeczność żydowska w Małopolsce” w ramach „Spotkań ze źródłem archiwalnym” . Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Archiwum Państwowe w Kielcach; miejsce obrad: siedziba Archiwum Państwowego w Kielcach (ul. Kusocińskiego 57). Prelekcja: Społeczne i historyczne tło zamieszek antyżydowskich w Wodzisławiu w dniach 18-19 listopada 1918 r.

10 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Muzeum Dialogu Kultur – oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach odbyło się zorganizowane przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe spotkanie promujące wydawnictwa z serii Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 – prelekcja nt. publikacji: Lucjan Zawistowski, Pamiętnik wygnańca z roku 1863. Tekst opracowali, wstępem i przypisami opatrzyli Wiesława i Mirosław Wójcikowie, przedmowa Wiesław Caban, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, 151 s., ISBN 978-83-941204-4-3

77. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 7, Dziennik pisany nocą, vol. 1, red. Włodzimierz Bolecki,  opracowali: Sylwia Błażejczyk-Mucha, Remigiusz Forycki, Joanna Kula, Andrzej Lesiakowski, Dominika Oramus, Paeeł Panas, Aleksandra Siwek, Magdalena Śniedziewska, Maciej Urbanowski, Mirosław Wójcik, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017, 747 s., ISBN 978-83-08-06479-5; 0,94 a.a.

78. Z Gorzenia w świat. Ministerialny epizod w biografii Emila Zegadłowicza, Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej Kielce 2017, tom 4–5, pod redakcją Jolanty Drążyk, Henryka Suchojada, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, ISSN 2353-3935, s. 135–179; 2,49 a.a.

74. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 10 Eseje, red. Włodzimierz Bolecki, wybór i układ tekstów: Zdzisław Kudelski, oprac. Sylwia Błażejczyk, Włodzimierz Bolecki, Mateusz Chmurski, Remigiusz Forycki, Tadeusz Klimowicz, Zdzisław Kudelski, Andrzej Lesiakowski, Dominika Oramus, Agata Przybylska, François Rosset, Aleksandra Siwek, Magdalena Śniedziewska, Maciej Urbanowski, Mirosław Wójcik, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016, 880 s., ISBN 978-83-08-06298-2; strony: 537-538, 595-600, 615-635, 642-651

75. Bruno Schulz, Dzieła zebrane, tom 7: Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy (indeks osób, skład i łamanie) Mirosław Wójcik , opracowanie językowe Piotr Sitkiewicz, Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2017, ISBN 978-83-7453-415-4, a.w. – ok. 25

58. Konkurs Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Najpiękniejsze Książki Roku 2017.

Jury Konkursu w składzie: prof. Mieczysław Wasilewski – przewodniczący, Magdalena Frankowska, prof. Wiktor Jędrzejec, Ryszard Kryska, Tomasz Kuczborski, Agata Szydłowska, Andrzej Tomaszewski w wyniku tajnego głosowania przyznało nagrody i wyróżnienia następującym książkom:

Dział II – Książki naukowe, popularnonaukowe (humanistyka)

WYRÓŻNIENIA

Szkice krytyczne. Dzieła zebrane. T.7 – Bruno Schulz, projekt graficzny i typograficzny: Janusz Górski, skład i łamanie: Mirosław Wójcik, wydawca: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk

druk i oprawa: GRAFIX Centrum Poligrafii, Gdańsk ISBN 978-83-7453-415-4

76. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 6, Opowiadania wszystkie, vol. 2, red. Włodzimierz Bolecki, wybór i układ tekstów: Zdzisław Kudelski, opracowali: Sylwia Błażejczyk-Mucha, Włodzimierz Bolecki, Zdzisław Kudelski, Joanna Kula, Andrzej Lesiakowski, Dominika Oramus, Paweł Panas, Aleksandra Siwek, Magdalena Śniedziewska, Mirosław Wójcik, Jan Zieliński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017, 779 s., ISBN 978-83-08-06463-4; 0,86 a.a.

75. hasło: „Śpiewak Jan”; Polski Słownik Biograficzny, zeszyt 209 (T. 51/2), Kraków 2016 (listopad), s. 161–164, 0,5 aa, ISBN 978-83-69352-55-4

3 czerwca 2016 roku, Biblioteka Uniwersytecka, UJK w Kielcach, spotkanie naukowe Z ziemi grodzieńskiej przez Syberię w świat. Wokół publikacji "Pamiętnik wygnańca z roku 1863"; mgr Wiesława Wójcik i dr hab. Mirosław Wójcik, prof. UJK

71. Jon Western, Joshua S. Goldstein, Interwencje humanitarne osiągnęły dojrzałość – studium przypadku: od Somalii po Syrię [tłumaczenie z języka angielskiego], w: Jan Karski a odpowiedzialność za ochronę Koncepcja i redakcja: Eugeniusz Smolar i dr Bartłomiej M. J. Szewczyk, „Semper” i Fundacja Edukacyjną Jana Karskiego, Warszawa 2015, s. 115–124, ISBN 978-83-7507-177-1; 07 a.a.

70. Yosef Hayim Yerushalmi, ZACHOR. Żydowska historia i żydowska pamięć,

tyt. oryg. Zakhor. Jewish History and Jewish Memory, Seattle and London, University of Washington Press,

Washington 1996, przekład Mirosław Wójcik, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2014, 175 s., 

ISBN 978-83-61850-31-1, 9,5 a.w.

67. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 3 Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1957–1998. Felietony i komentarze z Radia Wolna Europa 1955–1967, red. Włodzimierz Bolecki, zebrali: Zdzisław Kudelski, Violetta Wejs-Milewska, oprac. Justyna Błażejowska, Justyna Chłap-Nowakowa, Marek Chodakiewicz, Adam Dziadek, Rafał Habielski, Andrzej Jagodziński, Tadeusz Klimowicz, Andrzej K. Kunert, Małgorzata Łukasiewicz, Janusz Ostrowski, Agata Przybylska, Jerzy Snopek, Katarzyna Taras, Maciej Urbanowski, Violetta Wejs-Milewska, Mirosław Wójcik, Jan Zieliński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013, 1309 s., ISBN 978-83-08-04724-8.

65. hasło: „Sztajnsberg Marian” (1887–1943), Polski Słownik Biograficzny, z. 200 (tom XLIX/1) Szpilowski Hilary – Szubert Wacław, Kraków 2013, ISBN: 978-83-63352-08-0 9788363352080, s. 78-79.

66. hasło: „Sztaudynger Jan (1904–1970)”, Polski Słownik Biograficzny, z. 200 (tom XLIX/1) Szpilowski Hilary – Szubert Wacław, Kraków 2013, ISBN: 978-83-63352-08-0 9788363352080, s. 87-91.

64. Symbolika kamienia w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, w: Kamień w literaturze, języku i kulturze, t. 1, pod redakcją naukową Magdaleny Roszczynialskiej i Katarzyny Wądolny-Tatar. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, s. 305–321. ISBN 978-83-7271-773-3; 

72. Nathalie Tocci, O pojęciu siły politycznej i normach [tłumaczenie z języka angielskiego], w: Jan Karski a odpowiedzialność za ochronę Koncepcja i redakcja: Eugeniusz Smolar i dr Bartłomiej M.J. Szewczyk, „Semper” i Fundacja Edukacyjną Jana Karskiego, Warszawa 2015, s. 125–151, ISBN 978-83-7507-177-1; 2, 27 a.a.

63. Pokolenie 1920. Szkice do portretu zbiorowego. Red. naukowa: Marta Bolińska, Janusz Detka, Mirosław Wójcik, Zakład Literatury Współczesnej, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2012, 175 s.; ISBN 978-83-928455-2-2

61. „Spełniam swój obowiązek aż do końca...” – propozycje interpretacyjne opowiadania Franza Kafki Lekarz wiejski (Ein Landarzt), „Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego” 2010, tom 23, pod red. Mirosława Wójcika, s. 117–132 [tom ukazał się w 2011 r.].

24.02.2011, godz. 21:30 – Program II Polskiego Radia, audycja Iwony Malinowskiej, „Bo Ty jesteś moje Fatum” – listy Stanisławy Wysockiej do Emila Zegadłowicza, z cyklu „Słowa o zmroku” – z udziałem Mirosława Wójcika. Fragmenty listów czytała Elżbieta Landowska, całość opracował muzycznie Marian Szałkowski, zrealizowała Ewa Szałkowska, przygotowała Iwona Malinowska.

https://www.polskieradio.pl/8/734/Artykul/317838,Bo-ty-jestes-moje-Fatum

4.07.2011, godz. 19:00-21:00 – Polskie Radio Kielce, audycja Elizy Pietraszkiewcz-Kumańskiej z cyklu Literacki region, Gustaw Herling-Grudziński w 11. rocznicę śmierci z udziałem Mirosława Wójcika

60. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 2 Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1947–1956, red. Włodzimierz Bolecki, zebrał Zdzisław Kudelski, oprac. Joanna Bielska-Krawczyk, Tomasz Bocheński, Włodzimierz Bolecki, Marek Chodakiewicz, Rafał Habielski, Elżbieta Kaczyńska, Tadeusz Klimowicz, Agata Kłopotowska, Michał Lachman, Agata Przybylska, Katarzyna Taras, Krzysztof Uniłowski, Maciej Urbanowski, Violetta Wejs-Milewska, Wojciech Włodarczy, Mirosław Wójcik, Joanna Zając, Marta Zielińska, Jan Zieliński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010, 668 s., ISBN 978-83-08-04487-2 

28.04.2010 r. – spotkanie z Mieczysławem Godyniem O życiu cichym; Muzeum Narodowe w Kielcach, Dawny Pałac Biskupi, pierwsza sala prałacka, g. 18:00; prowadzenie Mirosław Wójcik

14.05.2010 r. – spotkanie z dr. Jerzym Illgiem, naczelnym redaktorem Wydawnictwa „Znak” i promocja jego książki Mój znak; Muzeum Narodowe w Kielcach, Dawny Pałac Biskupi, pierwsza sala prałacka, g. 18:00; prowadzenie Mirosław Wójcik

Pokolenie 1920 – szkic do portretu zbiorowego, konferencja zorganizowana przez Zakład Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 20–21 października 2010 r., referat: G. Herling-Grudziński – los emigranta.

13.01.2010, godz. 20:15–20:45 – Polskie Radio Kielce, W kręgu wartości (Gustaw Herling-Grudziński – 1 tom Dzieł zebranych) – audycja Ryszarda Kozieja z udziałem Mirosława Wójcika

6.10.2010, godz. 20:15–20:45 – Polskie Radio Kielce, W kręgu wartości (literacka Nagroda Nobla 2010, Nagroda Nike 2010) – audycja Ryszarda Kozieja z udziałem Mirosława Wójcika

8.07.2010, godz. 18:15-19:00 – Radio 1030, Chicago, IL, USA, Goście dziennikarzy Radia 1030 - audycja Idalii Błaszczyk z udziałem Mirosława Wójcika

59. Topika akwatyczna w powieści Emila Zegadłowicza Martwe morze, w: Morze w literaturze czeskiej i polskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Opawa 13-14 listopada 2007, ed. Libor Martinek, Slezská Univerzita v Opavé. Fliozoficko-Přírodovĕdecka Fakulta Ústav Bohemistiky a Knihovnictví, Opava [Republika Czeska] 2009, s. 183–190 [tom ukazał się w listopadzie 2010]; ISBN 978-80-7248-565-9

58. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim, wywiad Magdaleny Wach z Mirosławem Wójcikiem „Wici. Info. Kulturalny Informator” 2010, nr 37 (lipiec-sierpień), s. 42–46.

56. Historia jako motyw konstrukcyjny powieści Andrzeja Kuśniewicza Król Obojga Sycylii [w:] Lux Lucet in Tenebris, red. Karol Grant-Skiba, Zbigniew Lew-Wojciechowski, „Signa Temporis”, Podkowa Leśna 2010, t. 2, s. 73-103; ISBN 978-83-62161-06-5

55. Michael Skakun, Scenariusz ocalenia (tytuł oryginału: On Burning Ground, New York 1999),

W.A.B., Warszawa 2010, wydanie: I, przekład: Mirosław Wójcik, format: 13,9 x 20,2 cm, 280 s.,

ilustracje: zdjęcia czarno-białe, ISBN 978-83-7414-777-4.

            rec.: Magdalena Komar, Cena życia, cena sumienia, „Nowe Książki” 2011, nr 4, s. 14.

10.12.2009, godz. 18:00–19:00 – Polskie Radio, Warszawa, Program 2, Sezon na Dwójkę: Witold Hulewicz – korespondencja z Emilem Zegadłowiczem – audycja Hanny Marii Gizy z udziałem Mirosława Wójcika i Wacława Tkaczuka

57. hasło: „Szantroch Tadeusz Mieczysław (1888–1942)”, Polski Słownik Biograficzny, Kraków 2010, zeszyt 192 (T. XLVII/1), s.

54. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane. Wydanie krytyczne pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 1 Recenzje, szkice, rozprawy literackie 1935–1946, red. Włodzimierz Bolecki, zebrał Zdzisław Kudelski, oprac. Włodzimierz Bolecki, Justyna Chłap-Nowakowa, Adam Fitas, Maciej Urbanowski, Mirosław Wójcik [ok. 60% całości tomu], Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009, 756 s., ISBN 978-83-08-04419-3 [data publikacji: 31 grudnia 2009].

20.05.2009, godz. 20:00–20:45 – Polskie Radio Kielce, W kręgu wartości (Gustaw Herling-Grudziński – związki biografii i twórczości z Kielcecczyzną) – audycja Ryszarda Kozieja z udziałem Ireny Furnal i Mirosława Wójcika

20.05.2009, godz. 08:00–08:45 – Polskie Radio Kielce, Rozmowa dnia (Gustaw Herling-Grudziński – uroczystości 90. rocznicy urodzin pisarza) – audycja Ryszarda Kozieja z udziałem Mirosława Wójcika i Wojciecha Lubawskiego

11.02.2009, godz. 19:45–20:00 – Polskie Radio Kielce, Regionalizm w literaturze – audycja Ryszarda Kozieja z udziałem Ireny Furnal i Mirosława Wójcika

16 października 2009 roku – prelekcja A Blessing to One Another. John Paul II and the Jewish People w ramach spotkania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów „Współczesna tożsamość katolicka, współczesna tożsamość żydowska”, jednej z imprez Szabatonu (16-17.10.2009) zorganizowanego przez Urząd Miasta Kielce, Stowarzyszenie im. Jana Karskiego przy współpracy Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie i Michael H. Traison Found for Poland.

53. hasło: „Swinarski Artur Maria”, Polski Słownik Biograficzny, Kraków 2009, zeszyt 188 (T.XLVI/1), s. 137–141; ISBN 978-83-86301-01-0

15 września 2008 – prelekcja „Emil Zegadłowicz – biografia niezwykła”; Centrum Edukacji Europejskiej, Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu  Zdroju (Jastrzębie Zdrój, MBP, ul. Wielkopolska 1 a)

20 października 2009 roku – referat „Wielkie rzeczy zrozumienie”. Początki polskiego ekspresjonizmu w świetle korespondencji Jerzego i Witolda Hulewiczów z Emilem Zegadłowiczem – konferencja naukowa Awangardowe przekazy literackie, paraliterackie i artystyczne. Historia, współczesność, przyszłość, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Kielce 20-21 października 2009 roku,

51. „Bo Ty jesteś moje Fatum”. Stanisława Wysocka w roli reżysera dramatu epistolarnego, „Rocznik Świętokrzyski”, Seria A: Nauki Humanistyczne, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2008, t. 30, s. 115–133.

luty 2007 – recenzja redakcyjna hasła prof. P. Obrączki, „Studencki Władysław” – redakcja PSB

13–14 listopada, referat Motyw morza w twórczości Emila Zegadłowicza – w ramach konferencji literacko-naukowej „Topos morza w literaturze czeskiej i polskiej” w Opawie (Republika Czeska) 13 i 14 listopada 2007 roku zorganizowanej przez Slezská Univerzita v Opavě Filozoficko-Přírodovědecká Fakulta Ústav Bohemistiky a Knihovnictví przy współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego i z Gminą Pisarzy Czeskich

26 października, odczyt Twórczość poetycka Władysławy Szproch – jubileusz 25-lecia twórczości Władysławy Szproch, organizatorzy: Kieleckie Centrum Kultury, Związek Literatów Polskich oddział Kielce, Stowarzyszenie Artystów Plastyków Świętokrzyskich, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach, Kieleckie Centrum Kultury (Mała Scena)

20 kwietnia, wykład popularno-naukowy Życie i twórczość Edwarda Stachury – w ramach Spotkań z twórczością Edwarda Stachury. Organizatorzy: Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Edukator”, Wydawnictwo MAC EDUKACJA, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (Kielce, sala kina „Moskwa”).

48. Estetyczna konstrukcja czy historyczne kłamstwo? Obraz cierpienia i geneza zła w powieści Williama Styrona „Wybór Zofii”, w: Preteksty – Teksty – Konteksty. Pod redakcją Macieja Barańskiego i Zbigniewa Trzaskowskiego, Instytut Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, s. 165–180.; ISBN 978-83-925790-0-7

49. Wyprowadzam pół wieku z bezsensu (Jubileuszowo o poezji Władysławy Szproch), „Świętokrzyski Kwartalnik Literacki” 2007, nr 3–4, s. 24–31.

45. hasło „Stolarzewicz  Ludwik”, Polski Słownik Biograficzny, Kraków 2006, tom XLIV/1, zeszyt 180, s. 71–73.

44. Listy Jerzego i Witolda Hulewiczów do Emila Zegadłowicza, czyli o przyjaźni między Kościankami a Gorzeniem, „Akcent” 2006, nr 4, s. 168–190.

43. „Stworzymy Polsce nową erę kultury”. Listy Jerzego Hulewicza do Emila Zegadłowicza z lat 1918–1932, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, red. Janusz Detka, Anna Kurska, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej,  Kielce 2006, t. 19, s. 170–187.

42. A Blessing to One Another. John Paul II and the Jewish People, „Studia Judaica” 2006, nr 1 (17), s. 187–190; ISSN 1506-9729

41. Habent sua fata libelli...Kulisy skandalu literackiego. Rzecz o „Motorach” Zegadłowicza, Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, opr. Jolanta Drążyk, Kielce 2005, s. 4-5 [Katalog Wystawy zorganizowanej przez Oddział Zbiorów Specjalnych BG AŚ].

40. hasło „Stępowski Tadeusz”, Polski Słownik Biograficzny, Kraków 2005, tom XLIII/4, zeszyt 179, s. 566–568.

38. Widmo cenzury w twórczości Emila Zegadłowicza, w: Wokół literatury i kultury. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Pacławskiemu w roku Jubileuszu, Instytutu Filologii Polskiej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2005, s. 287-308.

37. W obliczu śmierci. Ostatnie lata życia i testament Emila Zegadłowicza, „Rocznik Świętokrzyski”, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2004, tom 28, s. 53-70 [tom ukazał się w druku w maju 2005].

36. Wasz korespondent donosi – dzieje zaginionego dramatu Emila Zegadłowicza, „Rocznik Świętokrzyski”, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2004, tom 28, s. 33-51. 

34. hasło „Stawar Andrzej”, Polski Słownik Biograficzny, Kraków 2004, tom XLII/4, zeszyt 175, s. 590–596.

33. Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza w gorzeńskim archiwum – „Akcent” 2004, nr 3-4 (97–98), s. 27–32.

recenzja wydawnicza: Polski Słownik Biograficzny, , hasło „Edward Stachura”, autor hasła: prof. dr hab. Stanisław Burkot – PAN, Kraków 2003, tom XLI/3, zeszyt 170, s. 347–348. ­

referat: „Twórczość Jana Krzysztofczyka”– sesja „Pisarze Regionu Świętokrzyskiego”. Organizator: Akademia Świętokrzyska, Kielce, 14 października 2002 r.

referat: „Zegadłowicz odkrywany” 15 września 2002 r. – Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym – w ramach wojewódzkiej imprezy „IV Dni Dziedzictwa Kultury Województwa Małopolskiego”

referat: „Widmo cenzury w twórczości Emila Zegadłowicza” – „Śmierć i zmartwychwstanie cenzury czyli naga prawda”. Sesja naukowa w 65. rocznicę skonfiskowania przez cenzurę Motorów Emila Zegadłowicza z rysunkami Stefana Żechowskiego. Patronat honorowy JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Franciszek Ziejka. Organizatorzy: Piwnica pod Baranami, Stowarzyszenie Dziennikarzy Absolwentów UJ. Kraków, 7 czerwca 2002 r.

referat: „Symbol przestrzeni i miejsca w powieści Widnokrąg W. Myśliwskiego”. Sesja naukowa z okazji 70. rocznicy urodzin Wiesława Myśliwskiego. Organizatorzy: Akademia Świętokrzyska i Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 9-10 maja 2002 r.

25. Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski – Korespondencja 1936–1944. Wstęp, o­pra­co­wanie tekstu, przypisy i indeks Mirosław Wójcik. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kiel­ce 2002, t. 1–2, s. 427+234+19 nlb. ISBN 83-7133-163-0

rec.: Tadeusz Olszewski, Wokół „Motorów” Emila Zegadłowicza, „Akcent” 2003, nr 1–2, s. 179–181 [recenzja Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski – Korespondencja 1936–1944. Wstęp, o­pra­co­wanie tekstu, przypisy i indeks Mirosław Wójcik. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kiel­ce 2002, t. 1–2, s. 427+234+19 nlb.].

referat: ,,Emil Zegadłowicz – Poeta i prowokator z Gorzenia’’, Miejska Biblioteka Publiczna, Opole, 12 września 2001 r.

23. Symbolika przestrzeni i miejsca w powieści „Widnokrąg” Wiesława Myśliwskiego, w: O twórczości Wiesława Myśliwskiego, red. Jan Pacławski, KTN, AŚ, WBP, Kielce 2001, s. 121–136.

18. W. Z. Balon, Ze skolnyj zyimi przyjaciołom, „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny” 1999 nr 3, s. 100–103 (opr. rękopisów).

17. W. Z. Balon, Walki w Appeninach. Od Santa Sofia do Predappio i Dovadola do dnia 20 listopada 1944 r. –  „Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny” 1999 nr 3, s. 100–107 (opr. rękopisów).

16. Drzwi ozwierać ślebodzie – sylwetka wadowiczanina, Władysława Zbigniewa Balona,

„Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny” 1999 nr 3, s. 95–97.

13. Człowiek-nikt. Prozatorska twórczość Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen,

      Wydawnictwo WSP, Kielce 1998, s. 322. ISBN 83-7133-80-4

            rec.: Ewa Dunaj, „Stachura i szlachetna ośmiokrotna ścieżka”, „Akcent” 1999 nr 2, s. 164–167, rec. Człowiek-nikt

12. Listy Wolfa Lewkowicza, „Midrasz. Pismo Żydowskie”, 1997 nr 6, s. 40–44.

10. Gustaw Herling–Grudziński od A do Ż, część II – wybór i opracowanie cytatów, „Gazeta Wyborcza” 1997, 4 czerwca, nr 128 (2421), dodatek „Gazeta Lokalna. Kielce, Sandomierz”, s. 3

9. Gustaw Herling–Grudziński od A do Ż, część I – wybór i opracowanie cytatów, „Gazeta Wyborcza” 1997, 3 czerwca, nr 127 (2420), dodatek „Gazeta Lokalna. Kielce, Sandomierz”, s. 3.

7. Uścisnęliśmy sobie ręce, „Gazeta Wyborcza” („Gazeta Lokalna, Kielce. Sandomierz”), 29–30 czerw­ca 1996 r., s. 3.

6. Widzieć jasno z oddalenia, w: O Gustawie Herlingu-Grudzińskim 2, WSP Kielce 1995, s. 91-103.

5. Byt totalny (analiza twórczości lirycznej E. Stachury), w: Wiersze dla maturzysty, WSP Kielce, 1995, s. 135-150.

4. David Attenborough, Na ścieżkach życia [tyt. oryg. The Trials of Life], rozdz. X, Warszawa 1994.

2. Paul Johnson, Historia Żydów [tyt. oryg. A History of the Jews], rozdz. IV. „Platan” Kraków 1993.

1. Cywilizacja w pułapce ideologii albo o powinnościach artysty w XX wieku, w: O Gustawie Her­lin­gu-Grudzińskim, WSP Kielce 1992, s. 21–31.

referat: „Emil Zegadłowicz, Stefan Żechowski, Marian Ruzamski – Korespondencja 1936–1944” – Majowy Salonik Literacki w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie, 22 maja 2001 roku