Natan, syn Dawida (Sind Sie Jude?)

Sztuka w pięciu obrazach z prologiem i epilogiem,

 

wstęp, opracowanie i przypisy Mirosław Wójcik, 

Wydawnictwo UJK, 

Kielce 2021

ISBN 978-83-7133-914-1