pierwsze wydanie w Hiszpanii

pierwsze wydanie w USA

pierwsze wydanie w Polsce

Alice C. Schelling

Hiding Alinka

Opus Self-Publishing, Washington D.C. 2008

Alice Colleman Schelling

Alinka

trad.  dr Amelia Serraller Calvo, Editiones Facta, Madrid 2023 

Dr Amelia Serraller Calvo, tłumaczka Alinki, prezentuje publikację w hiszpańskiej telewizji, styczeń 2023