dr hab. Mirosław Wójcik, prof. UJK - literaturoznawca. Nagranie rozmowy do projektu Kieleckiego Towarzystwa Naukowego pod tytułem "By nie zapomnieć - ludzie nauki, kultury i sztuki Kielc". Wywiad przeprowadził dr hab. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK.

27 stycznia 2020 roku, biuro Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

Realizacja: Jarosław Siłakiewicz, Artur Kornacki.

Montaż: Jarosław Siłakiewicz

 

dr hab. Mirosław Wójcik prof. UJK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doktorat - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

habilitacja - Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie

rozprawa doktorska:

Człowiek-nikt. Twórczość prozatorska Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen, Kielce 1998

promotor: prof. dr hab. Jan Błoński

 

habilitacja: Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie

rozprawa habilitacyjna:

 

Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Kielce 2005

recenzenci:

prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, IBL

prof. dr hab. Ewa Wiegandt, UP

prof. dr hab. Magdalena Popiel, UJ

 

 

Prof. Mirosław Wójcik, Ph.D.

academic teacher

professor of Jan Kochanowski University in Kielce, Poland

doctorate gained from the Jagiellonian University, Krakow, Poland

doctoral thesis

Człowiek-nikt. Twórczość prozatorska Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen

[A nobody man. Edward Stachura's Prose Works in the Buddhism Zen Context]

thesis supervisor: Prof. Jan Błoński, Ph.D

 

habilitation gained from The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

habilitation thesis

Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza  [The Master of Gorzeń. Life and works of Emil Zegadłowicz], Kielce 2005

examiners:

Prof. Włodzimierz Bolecki, Ph.D

Prof. Ewa Wiegandt, Ph.D

Prof. Magdalena Popiel, Ph.D