Yaffa Eliach

Chasydzkie opowieści z czasów Holocaustu

z języka angielskiego przełożył Mirosław Wójcik

Zakład Wydawniczy "NOMOS", Kraków 2014

ISBN 978-83-7688-147-8

 
Yaffa Eliach

Hasidic Tales of the Holocaust

Vintage Books
A Division of Random House
New York 1988
 
 
 
 
dedykacja od Autorki: