Konferencja Emil Zegadłowicz w świetle sztuki, literatury i teatru, Wadowice 12-14 kwietnia 2023 r.  Dzień pierwszy
Otwarcie konferencji. Gości powitali: Bartosz Kaliński, Burmistrz Wadowic, Piotr Wyrobiec, Dyrektor Wadowickiego Centrum Kultury, Prof. dr hab. Jarosław Fazan, Dziekan Wydziału Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Prof. dr hab. Maria Olszewska, Pracownia Historii Dramatu, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Marcin Witkowski, Muzeum Miejskiego w  Wadowicach.
Wprowadzenie – dr hab. Henryk Czubała.
 
Część I. W świecie teatru
 
10:30 – 10:55 dr hab. Mirosław Wójcik, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), „Gra w zielone”. Niepublikowana komedia Emila Zegadłowicza i Stefana Essmanowskiego
11:00 – 11:20 prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (Uniwersytet Warszawski), Zegadłowicz w międzywojennym Wilnie
11:25 – 11:45 prof. dr hab. Marian Kisiel (Uniwersytet Śląski), Ballada Zegadłowicza jako gatunek ekspresjonistyczny
12:15 – 12:35 prof. dr hab. Maria J. Olszewska (Uniwersytet Warszawski), Misterium ludowe według Emila Zegadłowicza „Gdy się Chrystus rodzi…: widowisko jasełkowe w 4 obrazach z interludiami kukłowymi”
12:40 – 13:00 dr hab. Krystyna Latawiec, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Ulice sytych według „Motorów” w Teatrze na Woli (1978)
14:40 – 15:00 dr hab. Włodzimierz Próchnicki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), „Natan, syn Dawida”. Ciąg dalszy poza tekstem
15:05 – 15:25 dr hab. Joanna Warońska-Gęsiarz, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Teatralizacja i karnawalizacja w pokazywaniu rewolucji. „Łyżki i księżyc” Emila Zegadłowicza w lekturze i w teatrze
15:30 – 15:50 dr Katarzyna Małgowska (Uniwersytet Warszawski), O funkcjach didaskaliów w dramacie Emila Zegadłowicza „Natan, syn Dawida” (Sind Sie Jude)
15:55 – 16:15 dr Elżbieta Wróbel (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Emil Zegadłowicz, teatr i krytyka międzywojenna
16:45 – 17:05 dr Elżbieta Zarych (Uniwersytet Jagielloński), „Faust” J.W. Goethego w tłumaczeniu Emila Zegadłowicza. Między sceną a wiernością przekładu
17:10 – 17:30 Jolanta Drążyk, Magdalena Antoniak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Archiwum domowe Emila Zegadłowicza i jego rodziny w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach
Konferencja Emil Zegadłowicz w świetle sztuki, literatury i teatru, Wadowice 12-14 kwietnia 2023 r.  Dzień drugi
13 kwietnia (czwartek), godz. 9.00-16.45, Wadowicka Biblioteka Publiczna
 
Część II. W świecie sztuki edytorskiej
9:00 – 9:20 dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Gdyśmy się, Jasiu, tak spiknęli w graficznym, pięknym trudzie”. O współpracy Emila Zegadłowicza z Janem Kuglinem
9:25 – 9:45 prof. dr hab.Olga Płaszczewska (Uniwersytet Jagielloński), Książka jako dzieło sztuki – Alfreda Jesionowskiego czytanie Zegadłowicza
9:50 – 10:10 dr hab. Ewa Bartos, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski), Wyryte w tekście. Kilka uwag o poezji Emila Zegadłowicza
10:15 – 10:35 mgr Jakub Łubocki (Muzeum Narodowe we Wrocławiu), Dzieła Emila Zegadłowicza jako cymelia w zbiorach Działu Sztuki Wydawniczej Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Część III. Inspiracje i przyjaźnie literackie
11:00 – 11:20 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Emil Zegadłowicz i Jan Kasprowicz. Spotkanie nieoczywiste
11:25 – 11:45 dr hab. Karol Samsel, prof. UW (Uniwersytet Warszawski), Norwid Emila Zegadłowicza – próba ujęcia
12:00 – 12:20 prof. dr hab. Maciej Urbanowski (Uniwersytet Jagielloński), Emil Zegadłowicz i Jan Emil Skiwski: dzieje (nie)przyjaźni
Część IV. Natura, Rodzina, Uczucia
14:45 – 15:05 prof. dr hab. Elżbieta Hurnik (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Przyroda w utworach Emila Zegadłowicza
15:10 – 15:30 prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska (Uniwersytet Ostrawski/Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), Matka w wierszach Emila Zegadłowicza
15:35 – 15:55 dr Jan Zięba (Uniwersytet Jagielloński), „Wywodzimy się z ziemi”. O wielkiej nowinie Emila Zegadłowicza po stu latach
16:00 – 16:20 mgr Bolesław Wegenke, Kulturotwórcza rola Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym
16:25 – 16:45 Beata Skoczeń-Marchewka (Muzeum Etnograficzne w Krakowie), Emila Zegadłowicza spotkania ze snycerzem bogów
Konferencja Emil Zegadłowicz w świetle sztuki, literatury i teatru, Wadowice 12-14 kwietnia 2023 r.  Dzień trzeci
14 kwietnia (piątek), godz. 9.00-11.40, sala kameralna Wadowickiego Centrum Kultury
 
Część V. W przestrzeni kultury, sztuki i literatury
9:00 – 9:20 dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski), Zegadłowicz młodopolski. „Imagines” w perspektywie estetyki secesyjno-prerafaelickiej
9:25 – 9:45 dr Joanna Kulczyńska-Kruk (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Zainteresowania plastyczne Emila Zegadłowicza
9:50 – 10:10 mgr Paulina Medoń-Jagieła (Wadowice), Emil Zegadłowicz i Janina Brzostowska. Przyjacielska relacja, artystyczna zależność czy mistrz i uczennica?
10:15 – 10:35 dr hab. Henryk Czubała, prof. WSM, Mistyczne źródła twórczości Emila Zegadłowicza
11:10 – 11:40 Barbara Iwańska, Daniel Mączka, To nie jest bajka dla dzieci – jak powstaje animacja „Godziny przed Jutrznią”

Konferencja Emil Zegadłowicz w świetle sztuki, literatury i teatru,

Wadowice 12-14 kwietnia 2023 r.

 

 

 

w profesjonalnym obiektywie Kamila Wójcika

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.