Tadeusz Ervinne

(Stefan Essmanowski, Emil Zegadłowicz),

 

Gra w zielone, czyli Świadome ojcostwo.

Heca w trzech aktach z prologiem i epilogiem,

 

wstęp, opracowanie i przypisy Mirosław Wójcik,

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,

Kielce 2022,

ISBN 978-83-7133-976-9

323 s.