Emil Zegadłowicz, 

Zmory. Kronika z zamierzchłej przeszłości,

 

opracował

Mirosław Wójcik

 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 2006, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 309

 ISBN 978-83-04-04872-0