Bruno Schulz

Dzieła zebrane, t. 7

Szkice krytyczne
 
koncepcja edytorska
Włodzimierz Bolecki
 
komentarze i przypisy
Mirosław Wójcik
 
opracowanie językowe
Piotr Sitkiewicz
             
            
słowo / obraz terytoria
Gdańsk 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Dni Schulzowskie w Gdańsku, 
17 listopada 2017 roku.
premiera Szkiców krytycznych Brunona Schulza
na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Stanisław Rosiek, dr hab. Mirosław Wójcik prof. UJK, prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, dr Piotr Sitkiewicz