1909

W. Gostomski, Zegadłowicz Emil, Orłowski Wacław i Topór Władysław, "Tententy...", 8-ka, str. 101. Kraków, 1908. Skład główny: D.E. Friedlein, Warszawa, E. Wende i Sp. Cena rb. 1.30 [recenzja], "Książka. Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografii polskiej" 1909, nr 3, z 15 marca, s. 110-111.

 

1923

[red.], Z ruchu wydawniczego, „Kurier Warszawski” 1923, nr 156, z 7 czerwca, s. 4 [o Niam-Niam. Antologii poezji murzyńskiej].

• Antologia poezji murzyńskiej „Niam-Niam”, „Kurier Polski” 1923, nr 150, z 5 czerwca, s. 5.

[M. Szyjkowski], Notatki literackie. „Antologia poezji murzyńskiej Niam-Niam”. Przekłady E. Kozikowskiego i E. Zegadłowicza, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1923, nr 141, z 19 czerwca, s. 8.

Od redakcji, [o antologii Niam-Niam Emila Zegadłowicza i Edwarda Kozikowskiego], „Republika” (Łódź) 1923, nr 35, z 10 lutego, s. 4.

Tadeusz Sinko, Murzyni pod Giewontem, „Czas” 1923, z 12 sierpnia, s. 2-3.

 

1924

Władysław Leopold Jaworski, Poeta wsi, „Czas” 1924, nr 294, z 25 grudnia, s. 5.

 

1926

Eugeniusz Potęga, Zza kulis literatury polskiej, „Polonia” 1926, nr 161, z 14 czerwca, s. 161; dodatek: Literatura. Rozrywka.

 

1927

Stefan Papée, Misteria balladowe Emila Zegadłowicza, Poznań 1927, 48 s., nakładem Drukarni Poznańskiej T.A.

Stef, „Krąg” i „Faust” Zegadłowicza, „Przegląd Poranny” 1927, nr 42, z 22 lutego, s. 4.

Magr, Prager Presse, z 3 kwietnia 1927 [o twórczości Emila Zegadłowicza]; uzupełnić.

Józef Birkenmajer, Śpiewak wszechmiłości, [rec. Emil Zegadłowicz, Dziewanny] Kurier Poznański, nr 536; z 23 listopada 1927, s. 8.

Józef Birkenmajer, Prager Presse, 1927, z 11 grudnia, o EZ.

Józef Birkenmajer, „Ruch literacki” 1927.

Józef Birkenmajer, „Ruch literacki” 1927 [kolejny artykuł w tym samym roku].

Stef. [Stefan Papee], „Przegląd Poranny” nr 110, z 15 maja, Dodatek literacki poświęcony Emilowi Zegadłowiczowi, s. 4-5, Odczyt E. Zegadłowicza, s. 5.

Stef. [Stefan Papee], „Przegląd Poranny” nr 110, z 15 maja, Dodatek literacki poświęcony Emilowi Zegadłowiczowi, s. 4-5, Przed premierą Betsaby, s. 5.

Hilary Majkowski, Misteria balladowe Emila Zegadłowicza, „Przegląd Poranny” nr 110, z 15 maja, Dodatek literacki poświęcony Emilowi Zegadłowiczowi, s. 5.

xx, Powitanie Poety „Pod Strzechą”, „Przegląd Poranny” nr 110, z 15 maja, Dodatek literacki poświęcony Emilowi Zegadłowiczowi, s. 5.

Tadeusz Sinko, Wiosna poezji (Nowe tomy Zegadłowicza, Pawlikowskiej, Iłłakowiczówny, Wierzyńskiego, Sterna, Czarnockiego), „Czas” 1927, nr 59, z 13 marca, s. 4 [o Dom jałowcowy].

Wiktor Brumer, Twórczy przekład „Fausta”, [„Kurier Poznański”?, 1927].

(S.) [Jakub Sawczak], Nowy „Czartak” w drodze, „Alarm Powszechny” (Kraków) 1927, nr 2, s. 4].

Eseń, Emil Zegadłowicz przed mikrofonem, „Tętno” 1927, nr 2, s. 10-11.

Z.B., Nowy laureat, „Tętno” 1927, nr 4, s. 33-34.

 

1928

Władysław Leopold Jaworski, Godzina przed jutrznią, Tęcza 1928, z. 6, z 11 lutego, s. 5-6.

F. Araszkiewicz , Dobra nowina poetów w Beskidzie, „ Kurier Podhalański ” , nr 15 , 8 IV 1928 , s . 2.

K.W. Zawodziński, Geniusz czy potęga reklamy?, „Wiadomości Literackie” 1928, nr 218, z 4 marca: s. 3.

Z.B., Recenzje teatralne. Z Teatru Nowego. „Łyżki i księżyc” Zegadłowicza, „Tętno” 1928, nr 3, z 1 lutego, s. 15 [uwagi krytyczne o sztuce, „nieudolny twór”].

[redakcja], Z nowości wydawniczych. „Czartak”, „Tętno” 1928, nr 4-5, z 1 marca, s. 28.

 

1929

F. Araszkiewicz, Dobra  nowina  poetów  Beskidu, „Przełom”  R.  4:  1929  nr  17/18  s.  4—8 – O  grupie „Czartak”; przedruk w: tenże, Refleksy literackie, Lublin 1934

Beatrycze Żukotyńska, Książka o ziemi i życiu [recenzja: Emil Zegadłowicz, Cień nad falami, Poznań 1929, nakład św. Wojciecha], „Słowo Polskie” 1929, nr 92, z 4 kwietnia, s. 5–6.

Leon Chwistek, Emil Zegadłowicz, I [recenzja: Dziesięć ballad o powsinogach beskidzkich z drzeworytami barwnymi Zbigniewa Pronaszki, Poznań 1929 (Towarzystwo Bibliofilów Polskich)], „Dziennik Poznański” 1929, nr 265, z 16 listopada, s. 2.

Leon Chwistek, Emil Zegadłowicz, II [recenzja: Dziesięć ballad o powsinogach beskidzkich z drzeworytami barwnymi Zbigniewa Pronaszki, Poznań 1929 (Towarzystwo Bibliofilów Polskich)], „Dziennik Poznański” 1929, nr 266, z 17 listopada, s. 4.

[Redakcja], Emil Zegadłowicz, „Tydzień Radiowy” 1929, nr 17, s. 199.

Na Falach polskich. Poznań. Poeta-„Czartakowiec” w radiostacji poznańskiej (Z okazji odczytów Tadeusza Szantrocha w „R.P.”[Radiu Poznańskim]), „Tydzień Radiowy” 1929, nr 41, s. 399.

[Redakcja], W Poznaniu powstała Wyższa Szkoła radjiowo-filmowa, „Tydzień Radiowy” 1929, nr 25, s. 316. 

[Redakcja], Kronika radiowa. Walne zebranie sp. z ogr. por. Radia Poznańskiego,  „Tydzień Radiowy” 1929, nr 28, s. 255.

Bolesław Busiakiewicz, Prelegenci – goście przed mikrofonem poznańskim, „Tydzień Radiowy” 1929, nr 35, z 25 sierpnia, s. 326–327.

Poezje Radiowe [informacja o publikacji tomu poezji Emila Zegadłowicza Głośniki płonące], „Tydzień Radiowy” 1929, nr 48, z 24 listopada, s. 481.

[Redakcja], Audycja poetycka, „Tydzień Radiowy” 1929, nr 51, z 15 grudnia, s. 51.

Karykatura art. mal. Romana Gineyki przedstawiająca stałego prelegenta Radia Pozn. E. Skiwskiego i Dur. Emila Zegadłowicza [ilustracja], „Tydzień Radiowy” 1929, nr 53, z 29 grudnia, s. 550.

Lucjan Jemioła [Stanisław Szpotański?], Podsłuchy. Scientyzm, „Kurier Warszawski” 1929, nr 36, z 6 lutego, s. 5. 

 

1930

Antoni Chocieszyński, Rok 1927– 24-go kwietnia – godz. 17, „Tydzień Radiowy” 1930, nr 16, z 20 kwietnia, s. 166. 

W. Z., 18 godzin przy głośniku, „Tydzień Radiowy” 1930, nr 18, z 5 maja, s. 189-192. 

[Redakcja], Refleksje po niewczasie, „Tydzień Radiowy” 1930, nr 19, z 11 maja, s. 201-202. 

[ilustracja] Dzień Radia Poznańskiego. Klasa dramatyczna Wielkopolskiej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, która wykonała zbiorową recytację „Hymnu pracy” Emila Zegadłowicza. Na czele: St. Wysocka, Emil Zegadłowicz, dyr. Nuna Młodziejowska”, „Tydzień Radiowy” 1930, nr 19, z 11 maja, s. 204.

[ilustracja] „Dzień Radia Poznańskiego. Zespół artystów dramatycznych, który pod reżyserią Stanisławy Wysockiej wykonał słuchowisko Emila Zegadłowicza pt. Nad brzegami Zodiaku”, „Tydzień Radiowy” 1930, nr 19, z 11 maja, s. 206.

Jur Leżeński, Mikrofon wśród dzieci, „Tydzień Radiowy” 1930, nr 21, z 25 maja, s. 221.

Alfons Sikorski, Echo „Dnia Radia Poznańskiego”, „Tydzień Radiowy” 1930, nr 25, z 22 czerwca, s. 271-272.

[Redakcja], Co pisze „RA” o Gazecie Porannej R.P.,  ], „Tydzień Radiowy” 1930, nr 47, z 23 listopada, s. 454.

Emil Zegadłowicz v Praze, „Akord” (Praga) 1930, nr 1 (z 1 ledna), s. 47-48.

 

1931

J. E. Skiwski, Szczęśliwa gwiazda Emila Zegadłowicza, „Kurier Poznański” (Dział Kultury i Sztuki) 1931, nr 70, z 13 lutego, s. 8.

Marian Szyjkowski, Polonica w Morawskiej Ostrawie, „Kurier Warszawski” 1931, nr 325, z 27 listopada, s. 6–7.

 

1932

Waśń dzielnicowa. IX Skutki dwóch wpływów wschodnich, Leszno, 5 marca 1932 r., „Głos Leszczyński” 1932, nr 54, s. 1–2.

 

1933

[Redakcja], Emil Zegadłowicz, autor Powsinóg beskidzkich w Pałacu Prasy, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 1933, nr 88, z 29 marca, s. 10 [fotografia].

Tebes [Tabes, T. B. Syga], Powsinogi sprzed stu laty, „Gazeta Warszawska” 1933, z 19 sierpnia, s. [?].

K. Cz. [Kazimierz Czachowski], Chłopski front literacki, „Gazeta Polska” 1934, z 22 września, s. [?].

K. Cz. [Kazimierz Czachowski], W pracowniach pisarzy krakowskich, „Gazeta Polska” 1934, z 9 marca 1933.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      bibliografia przedmiotowa