"Ilustrowany Kurier Codzienny" 1933, nr  88, z 29 marca, s. 10

"Tydzień Radiowy. Tygodnik programowy ilustrowany" 1927, nr 17, z 21 kwietnia, s. 199.

"Czarno na Białem" 1939, nr 22, z 29 maja, s. 14

 

 

 

 

fotografie Emila Zegadłowicza

opublikowane w prasie i wydawnictwach książkowych