Mirosław Wójcik,  Emil Zegadłowicz – Bruno Schulz. Kwerenda archiwalna; [w:] Bruno Schulz odnaleziony. Nieznane utwory i dokumenty życia, redakcja: Jakub Orzeszek, Stanisław Rosiek, Katarzyna Warska, Gdańsk 2023. (Archiwum schulzowskie, tom 7), ISBN 978-83-7908-262-9
 

                     przedruk artykułu, jaki ukazał się w  „Schulz / Forum” 2019, nr 14, s. 69–94

                     https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/4380

 
 

Mateusz Hugo Zegadłowicz (1991-2023)

 

12 maja 2023 roku

zmarł nagle Mateusz Hugo Zegadłowicz,

prawnuk Emila Zegadłowicza

Emil Zegadłowicz zmarł 24 lutego 1941 roku w Sosnowcu.

Dzięki troskliwej opiece osób, którym powierzone zostały rękopisy i osobiste rzeczy zmarłego, przetrwały do dziś także szczególne curiosa:

maska pośmiertna poety, 

odlew jego dłoni

i szkice sporządzone przez Jadwigę Maziarską w dniu jego śmierci. 

Odnalezione po 80 latach pamiątki zostały złożone u mnie w czasowym depozycie. 

 

 

Wojciech Śmieja, (P)oszukiwanie rewolucyjnego spełnienia. Polityka i erotyka w Martwym morzu Emila Zegadłowicza, [w:] tegoż, Nie/podległości i transformacje. Szkice o stuleciu męskiego niepokoju 1918-2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2023, s. 167-195.