[red.], Z ruchu wydawniczego, „Kurier Warszawski” 1923, nr 156, z 7 czerwca, s. 4.