1911

 • Emil Zegadłowicz, Nowa wystawa niezależnych, „Głos Narodu” 1911, nr 140, z 22 czerwca, s. 3.

 

 

1912

 • Emil Zegadłowicz, Nowe  powieści [recenzje] (Kazimierz  Przerwa-Tetmajer, Romans  panny  Opolskiej z panem Główniakiem, Warszawa.  Gebethner i Wolff 1912;  Maciej  Wierzbiński, Pod  Mysią  wieżą, Powieść współczesna, Warszawa, Gebethner i Wolff 1912; Wiktor Gomulicki,  Grandmuszkieter", powieść historyczna  z  czasów Augusta Mocnego, Gebethner  i Wolff  1912;  Henryk  Sienkiewicz, W  pustyni  i  puszczy.  Warszawa, Gebethner  i  Wolff 1912; Wacław Sieroszewski, Bajka o żelaznym wilku, Kraków, Spółka nakładowa „Książka”), „Głos Narodu” (Kraków) 1912, nr 13, z 18 stycznia, s. 3–4.
 • Emil Zegadłowicz, Z pracowni artystyczno-literackiej profesora I. Chrzanowskiego, [recenzje] (O księgach  narodu  i  pielgrzymstwa polskiego  A. Mickiewicza  napisał  Stanisław   Pigoń. —  Prace   historyczno-literackie  Nr  1, Kraków 1911, Skład główny G. Gebethner i Wolff — Kazimierz Bereżyński, Filozofia  Cypryana Norwida. Odbitka ze Sfinksa. Warszawa 1911. — Wacław Orłowski, Pieśń legionistów: „Jeszcze Polska nie  zginęła”  jej  powstanie  i  historya, Kraków  1911  D. E.  Friediein), „Głos Narodu” (Kraków) 1912, nr 22, z 28 stycznia, Dodatek Literacko-Społeczny, s. 5

 

 • Emil Zegadłowicz, Nowe powieści (prozą i wierszem) [recenzje] E. Zorjan, Miłość królewska,  powieść  historyczna z  czasów  Władysława Jagiełły, Lwów 1912. Nakładem  księgarni Zienkowicza  i  Chęcińskiego   Warszawa: Gebethner i Wolff.  —  Stanisław Ostrowski, Wielki Rok, powieść na tle  1812 r., Warszawa. Nakład Gebethnera i Wolffa. — Ludomir Benedyktowicz, Zaklęte  jezioro, poemat  w  siedmiu  pieśniach, Kraków [1911], „Głos Narodu” 1912, z 25 lutego, nr 45, Dodatek Literacko-Społeczny, s. 5.

 

1921

 • Kuźma Żbik [Emil Zegadłowicz], I jeszcze słów kilka, „Ponowa” 1921, nr 1.

 

1922

 • Krypt.: -z- = Emil Zegadłowicz (SPPP t. 3, s. 600). rec.: Wiano : bajka dramatyczna / Jerzy Hulewicz. - Poznań, 1921, „Czartak” (Wadowice, Kraków) 1922, s. 24
 • Krypt.: -z- = Emil Zegadłowicz (SPPP t. 3, s. 600). rec.: Tęsknota ramy okiennej [poezje] / Edward Kozikowski. - [S.l.], „Czartak” (Wadowice, Kraków) 1922, nr 1, s. 25.
 • Krypt.: -z- = Emil Zegadłowicz (SPPP t. 3, s. 600), rec.: Świątki i centaury / Edwin Jędrkiewicz - Lwów, 1921 „Czartak” (Wadowice, Kraków) 1922, nr 1, s. 28, s. 3–4.
 • Krypt.: -z- = Emil Zegadłowicz (SPPP t. 3, s. 600), rec. Lacrimae rerum : poezje / Jan Nepomucen Miller – Warszawa, [1921], „Czartak” (Wadowice–Kraków) 1922, z. 1, s. 24-25
 • [opis Bibliografii Bara: Aut. domn.: Emil Zegadłowicz (SPPP t. 1, s. 318 notuje użycie przez E. Z. krypt. -c- ; na karcie samo c). Na karcie: [polemika z n.j.g. (krypt. nierozwiązany), współpracownikiem "Skamandra" na temat krytyki Jana Nepomucena Millera o "Teatrze w więzieniu" A. Słonimskiego], Krypt. – c –, [Ukrywający się pod przyłbicą...], „Czartak” (Wadowice–Kraków) 1922, z. 1, s. 29.
 • Krypt.: -z- = Emil Zegadłowicz (SPPP t. 3, s. 600), rec.: Veni Creator : nowele / Wanda Miłaszewska. – Warszawa, 1921, „Czartak” (Wadowice–Kraków) 1922, z. 1, s. 27-28

 

1923

 • Emil Zegadłowicz, Edward Kozikowski, O poezji murzyńskiej, „Republika” (Łódź) 1923, nr 35, z 10 lutego, s. 4
 • Emil Zegadłowicz, Edward Kozikowski, Piosenki plemienia Niam-Niam, „Republika” (Łódź) 1923, nr 35, z 10 lutego, s. 4

 

1924

 • „Czartak. Zbór poetów w Beskidzie” [druk uk. 7 grudnia 1924; na okładce 1925]

 

1925

 • rec.: Wymarsz świerszczów : poezje beskidzkie / Edward Kozikowski. - [Warszawa], 1925, „Głos Narodu” (Kraków). - 1925, z 9 marca, nr 57

 

1928

 • Wśród książek, [recenzja: Kazimiera Iłłakowiczówna, Zwierciadło nocy, Warszawa, 1928 [i.e. 1927], „Tęcza 1928, z. 6, z 11 lutego, s. 17.

 

1929

 • Emil Zegadłowicz, O program Radia Poznańskiego, „Tydzień Radiowy” 1929, nr 29, z 14 lipca, s. 257 [przemówienie na zebraniu Walnym Radia Poznańskiego]

 

1934

 • Stefan Essmanowski, Emil Zegadłowicz, Ludzie z Ponikwi, "Wiadomości Literackie" (Warszawa) 1934, nr 33, s. 21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      bibliografia podmiotowa

                                                                 publikacje prasowe