Ballada o świątkarzu, książka opublikowana 29 lutego 1928 roku, to przygotowana przez Kuglina kolejna pozycja wydawnicza poznańskiego Towarzystwa Bibliofilów Polskich. Tekst wydanej uprzednio w tomie Powsinogi beskidzkie czwartej ballady o świątkarzu Kuglin zilustrował odbitkami drzeworytniczymi z wykonanych przez Jędrzeja Wowrę płyt, które poznański typograf zobaczył w czasie odwiedzin Gorzenia Górnego w roku 1928. Książka ta otwierała nową serię wydawniczą, której cele Kuglin streścił w poprzedzającej balladę poety przedmowie:

 

Przystępując do wydania Ballady łącznie z drzeworytami Wowra, chciałem – dwoma temi perłami – współczesnej poezji polskiej i ginącej sztuki ludowej, dwoma pieśniami wyśpiewanemi przez dwa bratnie serca na cześć Boga – zapoczątkować w Towarzystwie Bibliofilów Poznańskich serię wydawnictw skromnych, tłoczonym sposobem pierwotnym, przy uwzględnieniu jednakże wszelkich zasad piękna książki, a poświęconych tej garstce, która kulturę polską w książce najgoręcej umiłowała[1].

           

            Ocalaly w Muzeum egzemplarz autorski Ballady o świątkarzu oprawiony został w skórę, a jego okładki zdobią ręcznie malowane przez Kuglina motywy roślinne skrywające w rogach inicjały „J. K.” Zegadłowicz wkleił weń wycinek prasowy z zamieszczonym w „Prager Presse” (z 15 kwietnia 1928 roku) z artykułem „Das bibliofile Kabinett. Der Herrgottschnitzer von Gorzeń Górny” autorstwa S. A. Màgra, który recenzował dla czeskiego czytelnika wspólne dzieło bibliofilskie poety i typografa.

            Ballada ukazała się w 165 egzemplarzach (145 na „papierze mirkowskim czerpanym” i 20 na „papierze dziełowym bezdrzewnym”) i jako wyjątkowo starannie wydana pozycja trafiła dzięki firmie wydawniczej Mortkowicza na wystawy we Francji (Międzynarodowa Wystawa Książki Artystycznej „L’art du livre” w Paryżu w roku 1931) i we Włoszech (Florencja).

 


[1] Typograf [Jan Kuglin], Przedmowa do: Emil Zegadłowicz, Ballada o świątkarzu, Poznań 1928, s. [8].

 

 

 

Mirosław Wójcik, Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Kielce 2005, s. 263

 

 

 

 

Ballada o świątkarzu

 

Towarzystwo Bibliofilów, Poznań 1928

odbito w Drukarni Rolniczej P.G. Poznań, ul. Seweryna Mielżyńskiego 24,

w nakładzie 145 egzemplarzy na papierze mirkowskim czerpanym oraz 20 egzemplarzy na papierze dziełowym bezdrzewnym.

Wydał, składał i tłoczył dla Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu Jan Kuglin, typograf,

przy współpracy drukarczyków Zdzisława Grauscha, Mariana Hejny i Władysława Dzięczkowskiego.

Rysunek na okładkę wykonał Jan Mroziński. Druk ukończono 29 lutego Roku Pańskiego 1928

 

 

 

– egz. AEZ GG., nr 1, „Egzemplarz nr 1 jest własnością Emila Zegadłowicza”.

— egz. ŚBC, sygn. 9996, egz. nr 108, dedykacje dla A.M. Swinarskiego 30 stycznia 1929 r. i A. Piwowarczyka, sierpień 1937 r.