W roku 1924 staraniem Związku Strzeleckiego w Grodnie, a drukowany w oficynie Foltina w Wadowicach ukazał się Wirydarz literacki na cześć Marszałka Józefa Piłsudskiego. W książce, której za tytuł posłużyła data imienin Jubilata – Dziewiętnasty marca MCMXXIV cześć Komendantowi oddali poeci Czartaka i bliscy mu artyści: prócz Zegadłowicza Jerzy Hulewicz, Edward Kozikowski, Jan Nepomucen Miller, Tadeusz Szantroch, Ludwik Misky, Stanisław Miłaszewski, Zofia Nałkowska. Księga pomyślana była jako imieninowy dar dla Józefa Piłsudskiego, jej druk „pod kierownictwem graficznym Emila Zegadłowicza” ukończono na cztery dni przed oznaczonym w tytule dniem, w nakładzie 550 egzemplarzy (w tym 25 na papierze czerpanym ze znakiem wodnym Wermsdorf-Gabler)[1].

 

[1] W archiwum gorzeńskim ocalał egzemplarz autorski Emila Zegadłowicza, sygnowany autografem i datą 19 marca 1924 roku.

 

 

 

Mirosław Wójcik, Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Kielce 2005, s. 149

 

 

 

 

 

Dziewiętnasty marca MCMXXIV

Wirydarz literacki na cześć Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

wydany staraniem Związku Strzeleckiego w Grodnie

druk ukończono pod kierownictwem graficznym Emila Zegadłowicza

15 marca 1924 roku w drukarni Franciszka Foltina w Wadowicach

okładkę projektował i wykonał w drzewie Wojciech Jastrzębowski,

exlibris i przerywniki Ludwik Misky

odbito 520 numerowanych egzemplarzy

 

– rkps. BG UAM Poz., 2267

– egz. AEZ GG, egzemplarz Autora