Przemówienia wygłaszane przez Zegadłowicza przed premierowym wystawieniem sztuk teatralnych, szkice poświęcone jego fascynacjom literackim oraz okolicznościowe odczyty związane z pracą teatralną Emil Zegadłowicz wydał w formie książkowej pod tytułem W obliczu gór i kulis. Na książkę, kóra ukazała się w Poznaniu w roku 1927 – nakładem Jana Kuglina[1] – złożyły się następujące odczyty i wiersze: „W obliczu gór i kulis. Z listów do przyjaciół”[2], „O kształtowaniu się idei”, „Polski Faust i polski teatr”, „Władysław Orkan”, „Siedem pieśni zgrzebnych o Janie Kasprowiczu”, „Czyn Wyspiańskiego”[3], „Na stopniach »Góry«”, „Przemówienie nad trumną S. Przybyszewskiego”, „O Legionie czartakowskim” oraz zamykający publikację wiersz „Oczy dziecka”.

 

[1] Książka ta rozpoczyna współpracę poety z poznańskim typografem. Dzięki staraniom Kuglina wydanie W obliczu gór i kulis miało charakter szczególny: „W książkę Zegadłowicza [...] włożyłem poza »ciepłą ręką« także trochę serca. Wydrukowana została na bezdrzewnym welinie, specjalnie na jej druk w fabryce zamówionym”. Autor wysoko ocenił dzieło edytorskie Kuglina, wyrażając swe uznanie w dedykacji: „Drogiemu Janowi Kuglinowi wpisuję tych kilka słów w dniu święta naszego: pierwszej wspólnie zrodzonej książki z nadzieją, że nam się to święto jeszcze nieraz powtórzy – z serdecznym uściskiem dłoni i szczerą przyjaźnią Emil Zegadłowicz. 12 grudnia 1927 r. Poznań” – Jan Kuglin, Ze wspomnień typografa, op. cit., s. 22, 23.

[2] Pierwodruk w: „Listy z Teatru” 1925 nr 5.

[3] Odczyt wygłoszony 27 listopada 1927 roku na akademii w Teatrze Polskim w Poznaniu.

 

 

 

Mirosław Wójcik, Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Kielce 2005, s. 232-233.

Emil Zegadłowicz, W obliczu gór i kulis, rkps;

BU Poznań, sygn. 2277, k. [nlb].

 

 

 

 

W obliczu gór i kulis

 

nakładem Księgarni Uniwersyteckiej Fiszer i Majewski,

Drukarnia Rolnicza P. G. w Poznaniu, Poznań 1927

 

– rkps. BU Kielce, mat. niesygn., 

– rkps. BG UAM Poz., 2277,

– egz. BG UAM Poz., PA 9565,

– egz. BU UMCS Lublin, nr kat. A-24123

– egz. BN, sygn. I 267.325