Siedem pieśni zgrzebnych o Janie Kasprowiczu

 

Towarzystwo Miłośników Książki, Kraków 1927

 

Wydano w 500 egzemplarzach numerowanych. Nakładem Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie. Rysunki projektował artysta malarz Zbigniew Pronaszko, Odbito w drukarni Muzeum Przemysłowego im. Adriana Baranieckiego w Krakowie pod kierownictwem Stanisława Baranowskiego. Tekst składał Leon Kuchara. Odbijał Władysław Woźniak. Klisze sporządzono w Zakładzie Artystyczno-Cynkograficznym Stanisława Welanyka w Krakowie (ul. Sławkowska). Szycie i oprawę wykonano w pracowni introligatorskiej Muzeum Przemysłowego w Krakowie. Całość ukończono w czerwcu 1927. 

 

 

– egz. AEZ GG, z dedykacją autora: „Drogiej Szwagierce, Jadzi Ziętkiewiczowej, z najserdeczniejszym uściskiem noworocznym – oddany Emil Zegadłowicz, Gorzeń Górny, 1 stycznia 1928 r.”, poza numeracją,

– egz. AEZ GG, nr 75, z autografem autora,

– egz. BPm.st. Warszawy, sygn. Cim.Z.97091, egz. nr 224