– rkps. BU Poznań, mat niesygn. ("Bibliografia podmiotowa E. Zegadłowicza z l. 1908-1933"),

k. 170, 171, ; fiszki bibliograficzne

          Tragedia Waltera Hasenclevera z roku 1917, przetłumaczona dla Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie przez Emila Zegadłowicza w roku 1924 (wydana jako egzemplarz teatralny). Autograf tłumaczenia z datą: „Gorzeń Górny, październik 1924” znajduje się w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu, sygn. 12868/II.

            Informacja o wydaniu w roku 1924 egzemplarzy teatralnych dramatu pochodzi z bibliografii utworów Emila Zegadłowicza zamieszczanych w jego publikacjach (między innymi w tomie Dęby pod pełnią, 1929) i cytowanego przez Edwarda Kozikowskiego listu Emila Zegadłowicza z 31 grudnia 1924 roku – zob.:  E. Kozikowski, Portret Zegadłowicza bez ramy, op. cit., s. 148.

Zegadłowicz za przekład sztuki Hasenclevera otrzymał od Teatru im. J. Słowackiego 500 zł.

 

 

 

Mirosław Wójcik, Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Kielce 2005, s. 181, 193, 

 

 

 

 

Walter Hasenclever

Antygona. Tragedia w pięciu aktach

 

przekład Emil Zegadłowicz

 

egz. teatralny, Kraków 1924

 

 – rkps. B ZNO Wr., 12868/II (Pol. 1924. K. 75. Mf Oss)

z adnotacją autora: „Gorzeń Górny, październik 1924”