CZĘŚĆ  I

 

POWRÓT

[***] Nie stroję pieśni mych w barwiste szaty pawie

Nie znam was

Pląs Bogów

Powrót

Posiew

Na straży skarbów

Śpiew odpływających żeglarzy

Wezwanie

Farys

Posłanie

Wajdeloty pieśń

Nie duma...

Akt wiary

 

 

 

CZĘŚĆ  II

 

      RYCERZ KRZYŻOWY. KRZYSZTOF KOLUMB

[***] Golgoty wzgórze przed duszy oczyma

 

  MIASTO

[***] Łasko natchnienia! jeśli kiedy duszy

Powrót

Rycerz krzyżowy -- Miasto

Poezye i poematy

 

Kraków

Skład w Księgarni D.E. Fredleina

 

Warszawa

E. Wende i Spółka

1911

 

nakład autora

okładkę wykonał Jan Pukło

czcionkami Drukarni Związkowej w Krakowie

Mikołajska L. 13, pod zarządem A. Szyjewskiego

 

 

– egz. AEZ GG., z autografem autora

 – egz. Polona, BN 1983935; z dedykacją dla Zofii Szczerbowskiej