Walter Hasenclever, Antygona

 

– rkps. B ZNO Wr., 12868/II z adnotacją autora: „Gorzeń Górny, październik 1924”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiszka bibliograficzna sporządzona przez Emila Zegadłowicza, BU Poznań, mat. niesygn.

 

 

 

     Tragedia Waltera Hasenclevera (1890-1940) z 1917, przetłumaczona dla Teatru im. Julisza Słowackiego w Krakowie przez Emila Zegadłowicza w roku 1924 (wydana jako egzemplarz teatralny). Autograf tłumaczenia – z datą: „Gorzeń Górny, październik 1924” – znajduje się w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu, sygn. 12868/II. Informacja o wydaniu w roku 1924 egzemplarzy teatralnych dramatu pochodzi z bibliografii utworów Emila Zegadłowicza zamieszczanych w jego publikacjach (między innymi w tomie Dęby pod pełnią, 1929) i cytowanego przez Edwarda Kozikowskiego listu Emila Zegadłowicza z dn. 31 grudnia 1924 roku – zob. E. Kozikowski, Portret Zegadłowicza bez ramy, s. 148.