O niewielkim zainteresowaniu czytelniczym okazywanym wczesnym publikacjom Zegadłowicza świadczy opublikowane po latach wspomnienie Jana Kuglina: „Kiedyś podczas pobytu w Gorzeniu [ok. 1930 roku – przyp. M.W.] znalazłem poważny plik jego pierwszego zbioru poematów, zatytułowanego Drogą życia, użyty jako zabezpieczenie uli pszczelich przed zimnem. Inne tomiki służyły jako hojnie rozdawane upominki nawet dla ludzi przygodnych, tego rodzaju literatury nie czytających” – Jan Kuglin, Ze wspomnień typografa, Wrocław 1958, s. 20.

Drogą życia

 

[nakładem autora], [Drukarnia Związkowa w Krakowie], Kraków [1908]

 

– egz. AEZ GG., z inicjałami autora i informacją: „Pisane w r. 1907. Drukowane w grudniu tego roku – antydatowane: 1908” .

listwy winietowe i przerywniki w tekście - Ludwik Misky

 

(osobne wydanie wierszy Emila Zegadłowicza za­war­tych w tomie Tętenty [Tententy]:

Drogą życia, Gra, Błękitny ognik, Chwila)

 

[wybrane strony]

"W międzyczasie [napisałem] zbiór młodocianych poezyj Drogą życia, napięty żądzą wyładowania się z wybuchu rozsadzającego mnie zapału" - Marian Czuchnowski , Teatr i literatura. Rozmowa z Emilem Zegadłowiczem, „Głos Narodu” 1929, z 25 kwietnia, nr 109, s. 4.