Gustaw Herling-Grudziński,

Dzieła zebrane, t. 1-15

Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009-2021