Wolter, Powiastki filozoficzne

Zadig, Tak toczy się światek, Kandyd, Prostaczek,

przełożył Tadeusz Żeleński (Boy),

Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984, 240 s.

 

 

 

Zadig

 

 

 

 

Tak toczy się światek

 

 

 

 

Kandyd

s. 108

- [...] Jakżeś ty mógł, człowieku, ty, łagodny jak baranek, zabić w ciągu dwóch minut Żyda i prałata?

- Moja panienko - odparł Kandyd - człowiek zakochany, zazdrosny i oćwiczony przez Inkwizycję nie poznaje sam siebie.

 

 

 

 

Prostaczek

 

s. 175

Pewnego dnia św. Dunstan, Irlandczyk z pochodzenia a święty z zawodu...

[...]

Wielkie poważanie zjednało mu w okolicy zwłaszcza to, że był w całej prowincji jedyną duchowną osobą, której po wieczerzy nie trzeba było odnosić do łóżka.