Habent sua fata libelli, czyli 

Traktat pouczający o nieprawdopodobnym zbiegu okoliczności... 

 

 

 

 

 

 

Od 2014 do 2015 przetłumaczyłem dla Stowarzyszenia Pardes teksty o objętości 1 023 032 znaków (25, 5 arkuszy autorskich) = 568, 35 stron (Księgi: Nahum, Hosea, Micha, Obadiah, Haggai, Malachi, Habakuk, Zaphaniah, Zechariah, Joel, Amos). Zgodnie z obopólnie zaaprobowaną umową ustną (zaproponowaną przeze mnie) tłumaczenia te wykonałem nieodpłatnie.

 

4 czerwca 2015 roku otrzymałem od Pana Pecarica tekst Sefer haBahir w postaci pliku pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 czerwca wysłałem początkowe fragmenty przetłumaczonej książki.

2 sierpnia, przesłałem kolejne partii tłumaczenia Sefer haBahir:

Przekład Sefer haBahir ukończyłem 30 marca 2016 roku (10 a.a.) i w tym dniu przesłałem go Panu Pecaricowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  ciekawostka: mój harmomogram prac nad Sefer haBahir...

 

 

Pan Pecaric korzystał z mojego tłumaczenia Sefer haBahir w cyklu wykładów Jesziwy Pardes poświęconych księdze, a realizowanych od 4 maja 2016 roku do 12 lutego 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lipca 2016 roku otrzymałem od Stowarzyszenia Pardes w formie przelewu na moje konto bankowe kwotę 3297,00 zł. I była to jedyna gratyfikacja finansowa za tłumaczenie Sefer haBahir.

 

W korespondencji mailowej jakość tłumaczenia określona została przez Pana Pecarica słowami: " wspaniałe [...] przygotowanie"; [tłumaczenie] jest bardzo dobre"

 

 

Księga Sefer haBahir opublikowana została w roku 2019. Jako tłumacza tekstu podano Pana Adama Musiała.

 

Poniżej prezentuję zestawienie kilkunastu stron przekładu mojego, tekstu oryginalnego i przekładu Pana Adama Musiała.

Sam nie wiem, po co...

 

 

Sefer haBahir. Księga Jasności

komentarz rabin Aryeh Kaplan,

przekład Bahiru z języka hebrajskiego rabin Sacha Pecaric,

przekład wstępu i komentarza Adam Musiał,

Stowarzyszenie Pardes, Kraków 2019