s. 221

"Zawsze, nawet w najprostszych okolicznościach, znajdował się ktoś, kto pragnął bliźniemu przyczynić kłopotu".

Franz Kafka

Ameryka

przełożył Juliusz Kydryński

"Czytelnik",  Warszawa 1989, wyd. III, 246 s.